Bakgrund:

Det här läsåret blev det vår tur, äntligen, att få kommunens satsning "one 2 one", en dator per elev. Vi har slopat traditionell lärobok och satsar på webb 2.0 fullt ut. Vilket innebär ett gratis megasmörgåsbord med både bra och mindre bra innehåll. Jag, grundskolläraren Ingela Lundh undervisar i EN, gillar utmaningen där jag behöver ta ställning till och fundera över innehållet tillsammans med mina elever, och inte slentrianmässigt fortsätta till nästa kapitel i läroboken. Gissa om vi har blivit duktiga på att prata mål och mening.


Ansvarig för sidan:

Ingela Lundh, grundskollärare på Furulunds skola i Partille.


Användare av sidan:

Björken, en helt vanlig år 3 med 52 elever fördelat på två klasser.

Upphovsrätt:

För att göra wikisen tillgänglig för alla elever, görs skärmklipp av startsidor för spel och filmer. Det står alltid var vi hämtat materialet. Vi har en egen kanal på Youtube där våra filmer ligger och är godkända av föräldrar. Det som finns på i vår wikis får andra pedagoger och elever gärna använda i sin undervisning om ni visar vart ni hämtat det.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.Syfte och mål:

Vi har inte en inte helt vanlig engelskundervisning på Björken. Det vi har är istället den här wikisen, vi i dagligt tal kallar Engelskarummet och såklart andra roliga lärsituationer. Genom wikisen, tränar vi aktuella saker i linje med de förmågor som skall utvecklas, kunskapskrav och syftet som finns i Lgr 11. Utgångspunkten är alltid utifrån var den enskilda elev befinner sig i sin utveckling. Det här arbetssättet ger möjligheten till att individanpassa uppgifterna oändliga. Alla elever får möjlighet till olika stöd i att göra och sammanställa sina arbeten. De digitala verktygen gör att alla arbeten blir fantastiska och synliga för andra att ta del av med inställningen:

- Titta vad jag kan!!


Undervisning:

Vår arbetsvecka har pass med Let´s Talk i grupper om ca 12-15 personer, där vi bara pratar engelska och inte använder wikisen. Däremot kan vi lägga upp lite snackisar från de passen.


Vi har gemensamma pass i grupper om 25-30 där vi samtalar och går igenom vad som skall träna och vad som förväntas av var och en i veckans arbete; typ week 4. Vi reflekterar, oftast muntligt, över tidigare veckas innehåll och vad vi då lärt oss och på vilket sätt. Det kan vara något som känts för svårt eller för lätt som vi tänker till kring. När en elev producerat något får den kamratrespons. Vidare har vi eget arbete där eleverna lyssnar, spelar onlinespel, läser, skriver och tillverkar spel som vi använder i undervisningen. Vi har egna sätt att lära in nya glosor. Vi gör Photostorys tillsammans och sedan använder vi dem att lyssna och härma, eller så kan det vara i form av ett "soptunnespel" där vi nöter in ordbilder.


Övriga flikar med sånger, spel mm är för den enskilda träningen med det egna målet eller för hemmaträning för de elever som vill. Vi har inga läxor, men ändå är det väldigt många av eleverna som går in här på sin fritid...


Varför rösta på oss:

Vi skall vinna för vi vågar släppa den traditionella undervisningen, har fantastiskt roligt och vi lär oss tillsammans! Att ha en plats som den här wikisen gör oss superstolta över vårt arbete. Det är dessutom lätttillgängligt för hela tjocka släkten, som naturligtvis är nyfikna. Vinner vi vågar fler, vilket innebär att många fler elever får träna sina förmågor och få kunskaper i och genom den digitala värld vi lever i. Förutom att vi lär oss engelska här, så lär vi oss bland annat att kritiskt granska sidor, webbpublicering, digitalt berättande, spela oss till kunskaper och förmågor: med andra ord digital kompetens. Vilken är en av EU:s 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande:


Definition enligt EU:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.

Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma,

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera

och delta i samarbetsnätverk via Internt. (s.7)


ur http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sv.pdf