What´s your weather like today?

It´s.... today!


Ni ringer varandra och berättar om vad ni har för väder idag.

Arbeta 2 och 2 (Ingela delar in er)Turas om att vara person 1 och 2.


(Bilderna är hämtade från notebook och Ingela delar in er 2 och 2).

väder.JPG

exempel:

Rrrrrrring!

1: - Hello, this is Ingela.

2: - Hi Ingela! This is Ulla. How are you?

1: - I am fine. How are you?

2: - I am fine too. What´s your weather like today?

1: - Todays it´s sunny and hot! What´s your weather like today?

2: - Today it´s rainy and windy. OK, have a nice day.

1: - Thank you. Have a nice day too.

2: - Goodbye!

1: - Goodbye!
Träna mer om WEATHER själv:

Spela Weather game (play and learn) och lyssna på Ali and the magic carpet (read and listen)


Fortsätt också träna sången I like the flowers