Göra klart vecka:


1. Läsdomino


2. Storybird ...I can


3. Du som är klar går in och läser några kamraters Storybirds och ger två positiva kommentarer (2 STARS).