logo_symbol_6.png

Vi tävlar i Webbstjärnan med den här wikisen!


Förmågor vi tränar i engelska i år 3:

ENG.JPG
bilden är gjord i glogster.com


TALA och SAMTALA - Du vågar och kan prata engelska.


LYSSNA och FÖRSTÅ - Du lyssnar och förstår vad som berättas och förstår även enkla instruktioner. Du sjunger med i sånger och ramsor och deltar i enkla dramatiseringar och förstår innehållet.


LÄSA och SKRIVA och PRODUCERA - Du känner igen vanliga ord och meningar i enkla texter och skriver själv enkla texter. Du skapar med olika digitala verktyg.


Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.