Den här veckan skall du på EA träna veckans dagar, årets månader, årstider och dagens datum.

här är filmer från youtube som upphovsmännen låter oss fritt använda

Uppgift 1. LYSSNA och HÄRMA efter orden och LYSSNA på sångerna

Days of the week:


Month of the year:


Seasons of the year:


Uppgift 2.

Träna tillsammans med någon på att säga dagens datum:

Monday the___of January 2012

Tuesday the___of January 2012

Wednesday the___of January 2012

Thursday the___of January 2012

Friday the___of January 2012

Saturday the ___of January 2012

Sunday the___of January 20121
first
första
2
second
andra
3
third
tredje
4
fourth
fjärde
5
fifth
femte
6
sixth
sjätte
7
seventh
sjunde
8
eighth
åttonde
9
ninth
nionde
10
tenth
tionde
11
eleventh
elfte
12
twelfth
tolfte
13
thirteenth
trettonde
14
fourteenth
fjortonde
15
fiftheenth
femtonde
16
sixteenth
sextonde
17
seventeenth
sjuttonde
18
eighteenth
artonde
19
nineteenth
nittonde
20
twentieth
tjugonde
21
twenty-first
tjugoförsta
22
twenty-second
tjugoandra
23
twenty-third
tjugotredje
24
twenty- sixth
tjugofjärde
25
twenty - fitht
tjugofemte
26
twenty-sixth
tjugosjätte
27
twenty-seventh
tjugosjunde
28
twenty-eighth
tjugoåttonde
29
twenty-ninth
tjugonionde
30
thirtieth
trettionde
31
thirty-first
trettioförsta